Silouette graphic representing Tipperary

Dundrum Enhancement & Painting Grant Scheme

N/A
Grant
Community
17 April 2024

Scéim Feabhsúcháin & Péinteála Dhún Droma
Tá iarratais á lorg anois do Scéim Feabhsúcháin & Péinteála Dhún Droma 2024. Tá Ceantar Bardasach Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal, de réir na moltaí atá déanta  i Scéim Deontais Feabhsúcháin & Péinteála Dhún Droma, a ullmhaíodh do Dhún Droma, ag iarraidh feabhas a chur ar sráid-dreach agus ar réimse poiblí an tsráidbhaile trí thacú le húinéirí maoine trí dheontais a sholáthar le haghaidh péint dá n-áitreabh tráchtála araon. agus aghaidheanna foirgnimh chónaithe.
Is é an dáta deiridh chun iarratas a fháil ná 12 meán lae Dé hAoine 28 Meitheamh, 2024.

Má tá aon cheist agat nó má tá tuilleadh eolais uait faoin Scéim déan teagmháil le Sharon Heffernan (sharon.heffernan@tipperarycoco.ie)
Anseo thíos tá an nasc iarratais le haghaidh Scéim Feabhsúcháin & Péinteála Dhún Droma 2024.

____________________________________________________________________________________________

The Dundrum Enhancement & Painting Scheme 2024 application is now available. Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District in accordance with recommendations contained in the Dundrum Enhancement & Painting Grant Scheme prepared for Dundrum is seeking to improve the streetscape and public realm of the village through supporting owners of properties by providing funding for paint for their premises both commercial and residential building frontages.

The Closing date for receipt of application is 12 noon Friday 28th June, 2024.

If you have any queries or require further information on the Scheme please contact Sharon Heffernan (sharon.heffernan@tipperarycoco.ie)

Please find below the application link for Dundrum Enhancement & Painting Scheme 2024.