Silouette graphic representing Tipperary

Bainistiú Earcaíochta

Fógraíonn údaráis áitiúla, i dteannta le páirtithe leasmhara eile, folúntais poist, cuireann siad iarrthóirí ar an ngearrliosta, déanann siad measúnuithe agus agallaimh chun iarrthóirí rathúla a cheapadh.