Silouette graphic representing Tipperary

Cur Chun Cinn Láithreán Oidhreachta Domhanda

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le gníomhaireachtaí eile, Láithreáin Oidhreachta Domhanda in Éirinn a chur chun cinn. Déanann siad é seo trí chaomhnú, inrochtaineacht fheabhsaithe agus rannpháirtíocht an phobail chun iad a chosaint, a chaomhnú agus aird a tharraingt orthu mar limistéir a bhfuil tábhacht shuntasach chultúrtha, stairiúil nó eolaíoch ag baint leo.

Royal Sites of Ireland

The Royal Sites of Ireland are a group of six unique collectives of largely prehistoric monuments and sites associated in early medieval (AD 400-1200) and medieval (AD 1200-1600) texts as the principal ancient sites of royal inauguration in Ireland.

Spread throughout the island, four of the sites represent the ancient Kingdoms of Ireland and its current provinces of Ulster (Emain Macha), Munster (Rock of Cashel), Leinster (Dún Ailinne) and Connacht (Rathcroghan).

Visit The Royal Sites of Ireland site here.