Silouette graphic representing Tipperary

Foilsiú Cairte um Sheirbhís do Chustaiméirí

Foilsíonn údaráis áitiúla cairteacha a thugann breac-chuntas ar a dtiomantas seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar, freagrachtaí na gcustaiméirí agus iad ag úsáid seirbhísí, agus an méid a fhéadfaidh tú a dhéanamh mar chustaiméir sa chás go bhfuil tú míshásta le caighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil duit.

Tipperary County Council Civic Protocols

Purpose

The purpose of this document and protocols is to review and develop a suite of relevant Civic Protocols which will replace the various protocols in place for Civic Receptions, Attendance at Official events, Flag raising and lighting of public buildings and provide general information and guidance for all Members, Management Team and employees.

Attachment Size
868.21 KB