Silouette graphic representing Tipperary

Foilsiú Plean Bainistíochta Móréigeandála

Foilsíonn údaráis áitiúla, in éineacht le Príomhghníomhaireachtaí Freagartha eile, pleananna ina leagtar amach a bhfreagairt chomhordaithe ar mhóréigeandálaí mar thuilte, stoirmeacha agus eachtraí substaintí guaiseacha. Is móréigeandáil é aon eachtra atá ina chúis nó ina bhagairt, gan mórán rabhaidh nó gan aon rabhadh de ghnáth, le gortú nó bás, le cur isteach tromchúiseach ar sheirbhísí riachtanacha, nó le damáiste do mhaoin, don chomhshaol nó don bhonneagar thar ghnáthchumais na bpríomhsheirbhísí éigeandála.

Emergency Plan

The purpose of this, the local authority element of the Major Emergency Plan is, in the event of such an emergency:

  • To outline generally the procedures to be followed and the functions to be undertaken by the local authority services.
  • To coordinate the procedures to be followed and functions to be undertaken by the local authority, with those of the Health Service Executive, Gardai and any other agencies responding to an emergency.

The Major Emergency Plan is the combined, coordinated plans of the Local Authority, Health Service Executive and Gardai in the area where the emergency occurs.

Click on the link below to go to the National Emergency Plan

National Emergency Plan

Attachment Size
633.07 KB