Silouette graphic representing Tipperary

Measúnú ar Riachtanais Tithíochta

Déanann údaráis áitiúla measúnú ar iarratais ar thithíocht shóisialta bunaithe ar riachtanas tithíochta. Cuirtear iarratasóirí ceadaithe ar an liosta tithíochta a ndéantar athbhreithniú air gach bliain.