Silouette graphic representing Tipperary

Scéim Deontais Spóirt

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’eagraíochtaí spóirt pobail agus deonacha chun áitribh, páirceanna imeartha agus trealamh spóirt agus áineasa a fhorbairt agus a fheabhsú.