Silouette graphic representing Tipperary

Scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta (HAP)

Féadfaidh údaráis áitiúla cabhrú leat cóiríocht a fháil sa mhargadh príobháideach má cháilíonn tú do thithíocht shóisialta. Íocfaidh an t-údarás áitiúil an tiarna talún agus íocfaidh tú ranníocaíocht cíosa leis an údarás áitiúil.

Housing Assistance Payment (HAP)

Housing Assistance Payment (HAP) is a new social housing support. Persons must be a qualified housing applicant(s) before they can apply for HAP.

If you are eligible as an approved housing applicant, you must find your own private rented accommodation (within specific rent caps). 
The Local Authority will pay the landlord directly and the tenant will pay a rent to the local authority based on the differential rent scheme. The rent will be based on your weekly household income and works in a similar way to the differential rents charged for local authority houses.

 

See the attached Tenant & Landlord sheets for more detailed information.