Silouette graphic representing Tipperary

Tacaíocht Fóraim um Chuimsiú Imirceach

Féadfaidh údaráis áitiúla fóraim a bhunú agus tacú leo chun oibriú le pobail imirceacha agus guth a thabhairt dóibh siúd atá ag obair chun cuimsiú sóisialta, comhtháthú agus rannpháirtíocht i bpróiseas cinnteoireachta an údaráis áitiúil a bhaint amach.