Silouette graphic representing Tipperary

Tacaíocht an Ghrúpa um Beartas Corparáideach

Cuireann údaráis áitiúla grúpaí beartais chorparáideacha ar bun agus tacaíonn siad leo chun an obair a dhéanann coistí beartais straitéiseacha a chomhordú agus molann siad beartas foriomlán comhaontaithe don chomhairle.

Details of Service Level Agreements/Memorandum of Understanding

Irish Water

Tipperary County Council has an Annual service Plan with Irish Water in relation to the provision of water and waste water services. This ASP is provided for in the Service Level Agreement agreed between the parties under the Water Services (No. 2) Act 2013.