Silouette graphic representing Tipperary

Licence, Certificate, Permit

All pages relating to licence, certificate, permit .

Cead Páirceála Cónaithe

Féadfaidh cónaitheoirí iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead chun páirceáil i limistéir pháirceála ainmnithe gar dá mbaile.

Cead Páirceála Tráchtála

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead chun páirceáil ar shráideanna nó i gcarrchlóis i gceantair ainmnithe gar do do ghnóthas.

Ceadúnas Troscán Sráide

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar cheadúnas chun troscán amhail táblaí agus cathaoireacha a chur ar an gcosán poiblí lasmuigh de d’áitreabh.

Ceadúnas Socrúcháin Scipe Bruscair

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chuig an údarás áitiúil más mian leat scipe bruscair a chur ar bhóthar poiblí nó ar chosán poiblí.

Síneadh Faid Cead Pleanála

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil chun fad an deontais de chead pleanála a shíneadh mura bhfuil an obair críochnaithe sula rachaidh an cead pleanála in éag.

Cead Pleanála

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chead pleanála más mian leat maoin a thógáil nó a leagan, nó úsáid talún nó réadmhaoine a athrú go suntasach mura bhfuil an fhorbairt díolmhaithe.

Deimhniú Díolúine Pleanála

Féadfaidh údaráis áitiúla deimhnithe díolúine a eisiúint i ndáil le forbairtí nach dteastaíonn cead pleanála uathu.

Deimhniú Rochtana Míchumais

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar dheimhniú má thógann tú foirgneamh nua, má dhéanann tú athruithe nó má athraíonn tú úsáid foirgnimh shonraithe atá ann cheana féin. Deimhníonn sé seo go gcomhlíonann foirgneamh riachtanais rochtana míchumais sula ndéantar é a áitiú nó a úsáid.

Ceadúnas Corrthrádála

Ní mór duit iarratas ar cheadúnas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil más trádálaí ócáideach tú agus má theastaíonn uait earraí a dhíol in áit phoiblí nó i limistéar trádála ainmnithe.