Silouette graphic representing Tipperary

Community and voluntary groups

All pages relating to community and voluntary groups.

Tacaíocht na mBailte Slachtmhara

Féadfaidh údaráis áitiúla tacú le grúpaí Bailte Slachtmhara trí chruinnithe líonraithe, seimineáir, maoiniú agus tionscnaimh chomhshaoil.

Ciste Gníomhaíochta Timpeallachta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail, do scoileanna agus d’eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil chun tionscadail bheaga chomhshaoil a dhéanamh d’fhonn forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Deontas Feabhsúcháin Eastáit

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do chumainn chónaitheoirí agus do ghrúpaí pobail chun cabhrú le cothabháil eastát.