Silouette graphic representing Tipperary

Scéim Deontais Éire Ildánach

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha agus d’aon duine a bhfuil baint acu le hearnálacha na n-ealaíon, an chultúir, na hoidhreachta agus na dteangacha chun tionscadail a fhorbairt d’fhonn rochtain ar na healaíona, cultúr agus cruthaitheacht, agus léirthuiscint orthu, a fheabhsú.

Creative Grant Scheme Information

Tipperary Heritage Office are currently accepting applications to the following grant scheme.

Creative Ireland Project Grant Scheme:

This call is open to all creative practitioners in the county; Artists, Writers, Performers, Crafts people, Historians, Archaeologists, Archivists, Folklorists, Curators to support creative projects in Tipperary. Please see the guidelines of the scheme for full details.

 Closing date is 4pm Friday 3rd March 2023.

Scéim Deontais Tionscadail Éire Chruthaitheach Thiobraid Árann: Spriocdháta: 4in Dé hAoine, 3ú Márta 2023.

Tá an scéim seo oscailte d’Ealaíontóirí/Cleachtóirí Cruthaitheacha/Speisialtóirí Oidhreachta chun tacú le tionscadail chruthaitheacha a rachaidh chun sochair an phobail áitiúil a bheidh ar siúl i gContae Thiobraid Árann le linn 2023.