Silouette graphic representing Tipperary

Licence, Certificate, Permit

All pages relating to licence, certificate, permit .

Mótarcháin Feithicle Tráchtála

Ní mór d’úinéirí feithiclí tráchtála ar a gcuirtear cáin don chéad uair cáin a chur ar a bhfeithicil leis an údarás áitiúil.

Ceadúnas Trádphláta

Féadfaidh mótar-thrádálaithe agus deisitheoirí a bhfuil cód bailí garáiste acu iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar cheadúnas chun feithiclí neamhchláraithe nó gan cháin a iompar ar an mbóthar.

Dearbhú Neamhúsáide Mótarfheithicle

Ní mór duit dearbhú nach bhfuil feithicil ar an mbóthar a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil mura bhfuil tú ag athnuachan do mhótarchánach i rith na míosa ina dtéann sí as feidhm.

Mótarcháin

Féadfaidh úinéirí feithiclí cáin a chur ar a bhfeithicil den chéad uair, mótarcháin a athnuachan nó mionsonraí feithicle a athrú ag a n-údarás áitiúil nó ar líne ag www.motortax.ie.

Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteáin Athbhreithnithe

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar Dheimhniú Athbhreithnithe Sábháilteachta Dóiteáin má athraíonn tú an dearadh nó na hoibreacha, ar gníomhartha iad a d’fhéadfadh do Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin bunaidh a athrú.

Cead Socrúcháin Cuimhneacháin

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead más mian leat plaic cuimhneacháin, crann nó binse a thógáil chun ómós a thabhairt do dhuine, do ghrúpa daoine nó d’imeacht suntasach.

Fionraí Cead Bá Páirceála

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead más mian leat scipe bruscair nó fearas soghluaiste a chur go sealadach in áit pháirceála nó mórchlár nó scafall a chur suas ar bhóthar poiblí.

Ceadúnas Oscailte Bóithre

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil más mian leat cuid de bhóthar poiblí, cosán nó imeall féir gaolmhar a oscailt chun obair a dhéanamh.

Cead Ualach Neamhghnách

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead más mian leat ualaí troma nó leathana a iompar ar bhóithre poiblí.