Silouette graphic representing Tipperary

Ethnic and migrant communities

All pages relating to ethnic and migrant communities.

Tionscnaimh Chomhtháthaithe agus Chuimsithe

Féadfaidh údaráis áitiúla tionscnaimh a fhorbairt agus tacú leo chun comhtháthú, cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn, amhail ceiliúradh Lá Náisiúnta, Seachtain Mhórtais na dTaistealaithe agus na Romach, tionscnaimh Mhórtais Pobail agus an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta.

Tacaíocht Fóraim um Chuimsiú Imirceach

Féadfaidh údaráis áitiúla fóraim a bhunú agus tacú leo chun oibriú le pobail imirceacha agus guth a thabhairt dóibh siúd atá ag obair chun cuimsiú sóisialta, comhtháthú agus rannpháirtíocht i bpróiseas cinnteoireachta an údaráis áitiúil a bhaint amach.