Silouette graphic representing Tipperary

Local authority support committees

All pages relating to local authority support committees.

Tacaíocht ón gCoiste um Beartas Straitéiseach

Cuireann údaráis áitiúla coistí beartais ar bun inar féidir le comhairleoirí tofa agus ionadaithe ó ghrúpaí sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha, comhshaoil, pobail agus deonacha comhairle a thabhairt ar bheartas na comhairle, agus an beartas sin a fhorbairt agus a athbhreithniú.

Tacaíocht an Ghrúpa um Beartas Corparáideach

Cuireann údaráis áitiúla grúpaí beartais chorparáideacha ar bun agus tacaíonn siad leo chun an obair a dhéanann coistí beartais straitéiseacha a chomhordú agus molann siad beartas foriomlán comhaontaithe don chomhairle.